پرووال

تولید‌کنندگان


نقشِ تولید‌کنندگانِ کالاهایِ هنری و کاربردی، هم در زمینه‌ی صنایع‌دستی، (با تولیدِ محدود) و هم در طراحی و تولیدِ کالای‌صنعتی، (در تولید انبوه) در شکل‌دادن و تغییرِ سلایق و ذائقه‌ی عموم که خود بر‌آمده از شاخصهایِ متعددِ فرهنگی، مانندِ دین، زبان، جغرافیا و اقلیم، شیوه‌هایِ تولید علم و هنر و تولیدِ کار و توزیعِ ثروت در جوامع است، بر کسی پوشیده نیست. از آنجا‌که امکانِ تحققِ بسیاری از ایده‌های ناب و خلاق در زمینه‌ی آفرینشهایِ هنری، در صورتِ نبودِ تولید‌کنندگان، بازرگانان و صاحبانِ حرفه‌ها و مشاغل وجود ندارد، پرداختن به اهمیتِ نقشِ ایشان و معرفیِ چهره‌های تأثیر‌گذار این عرصه را در برنامه‌ی تولیدِ محتوایِ مجله‌ی پرووال قرار‌ می‌دهیم.

با خبرنامه‌ی پرووال
در جریان باشید!

مشترک می‌شوم!

دسترسی به
همه‌ی محصولات!

دانلود کاتالوگ‌ها