پرووال

مجله‌ی پرووال


مجله، (صورتِ جمعِ آن: مجلات)، به لحاظِ پیشینه‌ی تاریخی به نشریات ادواری، به معنیِ نشریاتی که به صورتِ زمانیِ دوره‌ای و نه روزانه، چاپ و توزیع می‌شوند اطلاق می‌شود. محتوای مجلات در قیاس با روزنامه‌ها، به دلیلِ نیازِ مخاطبان‌شان، از نظرِ کمی و کیفی گسترده‌تر وعمیقتر است. هم مجلاتِ کاغذی و هم نشریاتِ آنلاین، به لحاظِ زمانِ انتشارِ محتوای‌شان متفاوتند. مجلات معمولاً ذیلِ عنوانِ هفته‌ نامه‌ها، دو‌هفته‌ نامه‌ها، ماهنامه‌ها، فصلنامه‌ها، سالنامه‌ها و گاه‌ نامه‌ها منتشر می‌شوند. پس طبیعی‌ست که هر‌چه زمانِ دوره‌ایِ انتشارِ مجله‌ای طولانی‌تر باشد، نویسندگان و گردانندگانِ آن مجله برای تهیه‌ی محتوایِ با کیفیت، زمانِ بیشتری در اختیار خواهند داشت. بنابر‌این معمولاً فصلنامه‌ها از ماهنامه‌ها و ماهنامه‌ها از هفته‌ نامه‌ها وزین‌تر و جدی‌ترند. مجلات معمولاً غیراز درجِ نامِ خود روی جلد، (و درنشریاتِ اینترنتی، صفحه‌ی نخست)، حوزه‌ی تخصصیِ تولید محتوای‌ خود را نیز، روشن می‌کنند. مجلات در ایران، در حوزه‌ی نشر مقالاتِ علمی و دانشگاهی، به لحاظِ کیفی، طبقه‌بندی و ارزیابی می‌شوند. به این ترتیب نزدِ اهالی نگارش و پژوهش، مجلات به گروه‌هایی نظیرِ مجلاتِ علمی، علمی-ترویجی، و علمی پژوهشی تعریف و شناخته می‌شوند.

مجله‌ی پرووال نشریه‌ای آنلاین است که در زمینه‌ی  چیدمان و خانه‌آرایی، طراحیِ صنعتی، صنایعِ دستی، و معماری به صورتِ تخصصی به تولیدِ و انتشار محتوا می‌پردازد.  امیدواریم که این نشریه برای بهره‌مندی طراحان، هنرمندان، دانشجویان، تولید‌کنندگان و علاقه‌مندانِ زمینه‌های یاد‌ شده، منبع مفید، قابلِ اعتماد و استنادی باشد. 

هیچ ارسالی در این بخش وجود ندارد.

با خبرنامه‌ی پرووال
در جریان باشید!

مشترک می‌شوم!

دسترسی به
همه‌ی محصولات!

دانلود کاتالوگ‌ها