طرح "آبایی" برگرفته از نقش‌های تنها زیراندازی است که با بافتن شکل نمی‌گیرد! نمد مالی یکی از کهن‌ترین شیوه‌های تهیه زیرانداز است که احتیاج به هیچ دستگاهی ندارد بلکه فشار و رطوبت و حرارت، موجب درهم‌ رفتن الیاف پشمی می‌شوند.
نمد‌های ایران، در هر منطقه از این سرزمین، رازی سر‌به‌مهر دارند که با شکل تجریدی و نمادین و رنگ های برگرفته از طبیعت، بخشی از فرهنگ هنرهای مردمی ما را شکل می‌دهند.

keyboard_arrow_downبیشتر بخوانید

با خبرنامه‌ی پرووال در جریان باشید!