"خط میخی" به مجموعه‌ای از قدیم‌ترین روش‌های نوشتار گفته می‌شود که حروفی شبیه به گُوِه دارند. از گونه‌های خط میخی می‌توان به میخی پارسی باستان، سومری، اکدی، عیلامی، بابلی و اوگاریتی اشاره کرد.
‌این نوع خط، با جهتِ نوشتاریِ چپ به راست، از قرن ۳ قبل از میلاد تا قرن دوم پس از میلاد، در همه کشورهای آسیای غربی، رواج داشته است.
 

keyboard_arrow_downبیشتر بخوانید

با خبرنامه‌ی پرووال در جریان باشید!