آفرینشِ آنچه نیست، آراستنِ آنچه چیزی کم دارد!

اهمیت هنرهای تزیینی

آیا تزیین و آراستن مکانی که در آن به‌سر می‌بریم، نتیجه‌ی درکِ کمبود و فقدانی در فضای زندگی‌ست؟ مارتین والزِر می‌گوید، هر‌چه بیشتر کمبودی را احساس می‌کنیم به‌همان نسبت به زیباییِ آنچه برای تحمل آن کمبود، دست به‌دامانش می‌شویم افزوده می‌شود. اگر تزیین خانه از طریق افزودن اشیای مادی نظیر گلدانها، چراغها، فرشها و مبلمان اهمیت اندکی در زندگی دارند، راز آفرینش و تولید این مقدار از تزیینات و آرایه‌ها را چگونه می‌توان دریافت؟
تاریخ کلاسیک هنر که معمولاً به‌قلم مؤلفانی هنرشناس نوشته شده، صفحات اندکی از فصول خود را وقفِ هنرهای تزیینی کرده‌اند. گروهی از هنرشناسان و منتقدانِ هنر، عامداً هنرهای تزیینی یا دکوراتیو را شایسته‌ی توجه ندانسته‌اند و اغلب تلاش داشته‌اند که با تفکیک هنر به شاخه‌هایی مثل هنرهای زیبا، تزیینی و کاربردی در پی داوری ارزشی و ذاتی هنرها برآیند. نادیده انگاشتن هنرهای تزیینی "در حدّ اهمیت خودش" نخواندنِ صفحاتی از تاریخ فرهنگ و هنر است.
می توان تعاریفی ساده از هنرهای کاربردی یا تزیینی ارائه نمود، مثلاً تأکید بر مفید بودن محصولات هنرهای کاربردی یا تزیینی با طرح این استدلال که هدف آفرینش آنها رفع نیازهای ضروری یا طبیعی و زیبایی‌شناختی آدمی بوده است.

استفاده از محتوای جُستارها، با ذکر دقیق مأخذ و منبع آنها بلا‌مانع است.
دانش دکوراسیون
دکوراسیون، (با تلفظِ انگلیسی دکوریشِن) که معادلِ فارسی آن را چیدمان، آرایش و آرایه‌گری می‌نامند، زمینه‌ای تخصصی و شاخه‌ای از هنر و دانشِ معماریِ داخلی‌ست که مبانی نظری و تئوری آن، تقریباً با مبادیِ تمامِ شاخه‌های هنرهای تجسمی همپوشانی دارد. این دانش در پایه، شامل شناختِ اشکال، احجام، بافتها و نقوش و کیفیاتِ بصری، نظیرِ رنگ، ریتم، نور، ‌ترکیب، تضاد و هماهنگی می‌شود. در مراحل تخصصی، دکوراتور‌ها از موادِ گوناگونی که طراحانِ معمار در ساخت سازه‌ها به‌کار می‌گیرند (موادی مانندِ چوب، سنگ، فلز، شیشه، پارچه و...) و حالات و بیانهای عاطفیِ مواد و مصالح شناختِ کامل دارند. همچنین با روندِ تولید طراحی صنعتی و دستی کالا، یعنی مبلمان یا تمامی لوازمی که برای تجهیز یک مکان ضرورت دارد و چیدمانِ هدفمندِ آنها و همچنین با سبک‌شناسیِ تاریخی معماری و هنرهای تزیینی و نیز امکانات و توانایی‌ها و محدودیتها و موانعِ فرهنگیِ محیطِ کاریِ خویش آشنایی دارند‌.
هنرهای تزیینی
هنر تزیینی یا دکوراتیو، معمولاً به هنری اطلاق می‌شود که وجه زیبا‌شناسانه‌ی آن نسبت به وجه کاربردی، معناشناسانه و نمادشناسانه‌اش رُجحان و اولویت داشته باشد. بر اساس این تعریف، بسیاری از تولیداتِ صنعتِ دستیِ کالا، موسوم به صنایع دستی و حتی بسیاری تولیداتِ طراحی صنعتی ماشینی، بویژه آن دسته از تولیداتی که علاوه بر ملاحضاتِ کاربردی، به زیبایی و خوشایندی بصریِ کالا نیز توجه می‌کنند، در زُمره‌ی آثارِ هنرهای تزیینی قرار می‌گیرند.

با خبرنامه‌ی پرووال در جریان باشید!