به سبک بیدرمایر

خانه‌ی مایکل گریوز، معمار آمریکایی، 1934‌-2015

در میانِ هنرمندان برجسته‌ى تاریخِ معماری معاصر آمریکا بویژه معماران بزرگ نیویورک، پنج چهره‌ی شاخص وجود دارد که مایکل گریوز طراح و معمار فقید یکی از آنهاست. خوشبختانه اندکی پیش از مرگ وی در سال ۲۰۱۵، گروهی برای تهیه‌ی مستندی از زندگی او به منزل‌اش رفتند و از گوشه کنار خانه‌ی بزرگ و زیبای او عکسهایی گرفتند. خانه‌ای واقع در شهر پرینستون که بیش از همه با مبلمان دوره‌ی بیدرمایر آراسته شده است. گریوز این خانه را به‌عنوان منبع الهامی برای معماران جوان و نسل آینده به‌صورت نهادی غیر انتفاعی وقف نمود. در جای جای این خانه‌ى باشکوه می‌توان با آثار هنری چشمگیر و با ارزشی رو به رو شد که تعدادی از آنها اثر آفرینش و تولید او هستند. گلدان شیشه‌ای آبی با آرماتور بُرنزی، آباژور پایه‌دار، قالی و تابلوهای نقاشی و مجموعه‌ی نادری از سفالها و شیشه‌های دست ساز اتریشی، یونانی و رُومی. طی سالها مایکل گریوز تخصص و حساسیت هنری خود را در مسیر این اعتقاد که نگاه و احساسات روزمره‌ی آدمی به جهان تأثیر ماندگاری بر کیفیت زندگی او می‌گذارند، هدایت نمود.

استفاده از محتوای جُستارها، با ذکر دقیق مأخذ و منبع آنها بلا‌مانع است.
سبکها
سبک، در کاربرد دستورِ زبانی اسم، مأخوذ از زبان عربی‌ست، معانی لُغوی آن، شیوه، طرز، راه و رسم، راه و روش، قاعده و اسلوب است. به دلیل فراگیر شدن این اصطلاح و پذیرش ذوق عمومی، تلاش برای استفاده از معادلهای فارسی آن به نتیجه نرسیده است. به ویژگیهای ساختاری یک اثر که تعلق آن را به شخص (مثلِ هنرمند)، مکتب (مثلِ باوهاوس)، یا دوره‌ی معینی (مثلِ دوران رُنسانس یا مدرن)، نشان می‌دهد سبک می‌گویند. سبک شیوه یا روش مشخصی‌ست که در انجام گرفتن کاری یا ساخته شدن چیزی به‌کار می‌رود.
هنرمندان
معرفیِ اشخاصی که در آفرینش، طراحی، مهندسی و تولیدِ کالا، هم در زمینه‌ی هنرهایِ تزیینی و هم در شاخه‌ی هنرهای کاربردی، فعال بوده و اندیشه‌ها و آثار آنها به شکل‌گیریِ سبکها، جنبشها و مکاتبِ هنری منجر شده و یا به دلیلِ اهمیت‌شان در زُمره‌ی میراثِ هنری و فرهنگی بشر قرار می‌گیرند، بخشی از برنامه‌ی تولیدِ محتوایِ مجله‌ی پرووال است. اولویتِ ما، معرفیِ هنرمندانی در شاخه‌هایِ طراحی داخلی، طراحیِ صنعتی، صنایعِ دستی، معماری و هنرهای تزیینی یا دکوراتیو است.
سبک‌شناسی
سبک، در کاربرد دستورِ زبانی اسم، مأخوذ از زبان عربی‌ست، معانی لُغوی آن، شیوه، طرز، راه و رسم، راه و روش، قاعده و اسلوب است. به دلیل فراگیر شدن این اصطلاح و پذیرش ذوق عمومی، تلاش برای استفاده از معادلهای فارسی آن به نتیجه نرسیده است. به ویژگیهای ساختاری یک اثر که تعلق آن را به شخص (هنرمند)، مکتب ( باوهاوس)، یا دوره‌ی معینی ( دوران رُنسانس، مدرن)، نشان می‌دهد سبک می‌گویند. سبک شیوه یا روش مشخصی‌ست که در انجام گرفتن کاری یا ساخته شدن چیزی به‌کار می‌رود.

با خبرنامه‌ی پرووال در جریان باشید!