ویلیام موریس، (1834-1869)

جنبش هنر و صنایع‌دستی

طنین فرود چَکشِ اندیشه‌های ویلیام موریس بر سِندان هنر، تنها بعد از درگذشت او، در سالهای پایانی قرن نوزدهم، موطِن خود را درنوردید و به‌گوش جهان رسید. نوایی که تا امروز نیز اهل هنر و صنعت را مَسحورِ جادوی افسانه‌ای خود می‌کند .گستردگی فعالیت او از طراحی و ساخت مبلمان و اثاث‌خانه تا طراحی و تولید دستی کاغذ‌دیواری و شیشه‌نگاری را شامل می‌شود. ویلیام موریس، (١٨٣٤-١٨٩٦)، نویسنده، طراح، نقاش و صنعتگر، رهبر جنبش هنر و صنایع دستی. 
ویلیام موریس به‌شدت با تولید صنعتی انبوه مخالف بود. او با آلودن طبیعت که معلول گسترشِ صنعتیِ تولید کالا و سیطره‌ی کارخانه‌ها بر محیط زیست است مخالفت می‌ورزید. همچنین به باور او بین زندگی اجتماعی انسان و میل به آفرینش زیبایی و بهره‌مندی از آن پیوندی ناگسستنی وجود دارد. موریس به تولید کالای صنعتی زیبا و مفید ایمان داشت. ساده‌انگارانه است اگر فکر کنیم، ویلیام موریس چیرگی حتمی تولید صنعتیِ کارخانه‌ای و زوالِ صنایع دستی و ارزشهای تولید هنری کالا را در قرون آتی پیش‌بینی نکرده بود. برای فهم رویکرد عملی موریس نسبت به تولید کالای دست‌ساز و زیبا می‌توان از استعاره‌ی مرگ قو کمک گرفت. در باورهای کهن می‌پنداشتند که قو تا زمان مرگش خاموش است و هنگام مرگ زیباترین و تنها آوازش را می‌خواند و این که قو پرنده‌ای با قدرت سحرآمیزِ پیش‌گویی و مسحور‌کردن است. گویی ویلیام موریس با اقدامات خود خطر مرگ تولید زیبا و با کیفیت کالای دست‌ساز را هشدار داده است.

استفاده از محتوای جُستارها، با ذکر دقیق مأخذ و منبع آنها بلا‌مانع است.
جُستار
جُستار، برگرفته از مصدر جُستن، در معنای لُغَوی بحث، مبحث، گفتار، فصل و مقاله به‌کار برده می‌شود. معمولاً جُستار را مقاله‌ا‌ی پژوهشی درباره‌ی موضوعی مشخص می‌شناسند، اما میان اهالی تحقیق و پژوهش، بین جُستار و مقاله تفاوتی ماهوی وجود دارد. در زبان انگلیسی، جُستار را معادل واژه‌ی اِسِی (Essay) و مقاله را معادل واژه‌ی آرتیکل (Article) می‌نشانند.
جنبشها
جنبش، در نقشِ دستوری اسمِ مصدر (مأخوذ از مصدر جنبیدن)، به معنای لُغویِ حرکت، تحول و تنوع است. جنبش، تلاشی هدفمند و سازمان یافته برای دستیابی به یک نتیجه‌‌ی هنری، فرهنگی یا اجتماعی‌ست. غالبِ جنبشها خواهان تغییرات بنیادی در طرز تلقی مخاطبان یا جامعه‌ی خود بوده‌اند و به این دلیل گاهی مشمول ویژگیهای قاطعیت و عدم مدارا شده‌اند.
هنرمندان
معرفیِ اشخاصی که در آفرینش، طراحی، مهندسی و تولیدِ کالا، هم در زمینه‌ی هنرهایِ تزیینی و هم در شاخه‌ی هنرهای کاربردی، فعال بوده و اندیشه‌ها و آثار آنها به شکل‌گیریِ سبکها، جنبشها و مکاتبِ هنری منجر شده و یا به دلیلِ اهمیت‌شان در زُمره‌ی میراثِ هنری و فرهنگی بشر قرار می‌گیرند، بخشی از برنامه‌ی تولیدِ محتوایِ مجله‌ی پرووال است. اولویتِ ما، معرفیِ هنرمندانی در شاخه‌هایِ طراحی داخلی، طراحیِ صنعتی، صنایعِ دستی، معماری و هنرهای تزیینی یا دکوراتیو است.

با خبرنامه‌ی پرووال در جریان باشید!