اشتراک‌گذاری

کد محصول: E6-06


از رايج ترين نقوش هندسي كه در طراحی گليم قشقایی استفاده می شده، نقش "سرمه‌دان" است. گليم قشقایی دارای فضایی رنگی است؛ تکه‌های رنگارنگ در گلیم این قوم، ترفندی است هنرمندانه، که فضاهای مختلف در یک گلیم را از هم جدا می‌کند.

با خبرنامه‌ی پرووال در جریان باشید!